4 december 2022 | 6:48

 


Hoofdpagina

Contact

 

Producten
  

Woodholder - Gebruiksvoorwaarden


 

Het gebruik zelf


 

  • Het apparaat goed monteren voor gebruik.
  • Zorg dat de klemkap dusdanig wordt afgesteld op de diameter van de te zagen stammen/takken.
  • De Woodholder alleen gebruiken voor het zagen van hout.
  • Neem voorzorgsmaatregelen omtrent de stabiliteit van de Woodholder op de grond.
  • Zorg voor veiligheidsbril, veiligheidskleiding en veiligheidsschoenen bij het zagen.
  • Niet geschikt voor kinderen en kinderen op afstand houden.
  • BEAM Inventions kan niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Uit veiligheid alleen te gebruiken, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

 


 

Over de Woodholder als product


 

  • Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  • Verander i.v.m. de veiligheid de kleur van de Woodholder niet.

 


 

 

Copyright © 2022 - Beam Inventions